نصب تجهیزات شبکه


نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه

گروه ساتیس سرویس، ارائه دهنده راهکارهای مناسب در حوزه نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری و ارتباطی از مشاوره، طراحی، اجرا و پشتیبانی می باشد

.

اهم فعالیتهای قابل ارائه توسط گروه ساتیس سرویس در بخش نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری و ارتباطی به شرح زیر است:

·        خدمات مشاوره شبکه توسط گروه ساتیس سرویس

·        طراحی شبکه توسط گروه ساتیس سرویس

·        خدمات زیر ساخت (امور پسیو شبکه) شامل کابل کشی, داکت کشی, نصب رک و توسط گروه ساتیس سرویس

·        نصب و راه اندازی امور پسیو شبکه توسط گروه ساتیس سرویس

·        مشاوره، طراحی و اجرای سیستمهای کابل کشی با رعایت استاندارهای جهانی

·        نصب و راه اندازی امور اکتیو شبکه توسط گروه ساتیس سرویس

·        نصب و راه اندازی لینک ارتباطی رادیو مایکروویو MPLS توسط گروه ساتیس سرویس

·        نصب و راه اندازی تقویت کننده  آنتن دهی موبایل توسط گروه ساتیس سرویس

·        ارائه خدمات فنی, سرویس، نگهداری, مدیریت انواع شبکه های کامپیوتری

·        ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات Passive شبکه

مشتریان ما

ایران خوردرو
بانک سپه
سازمان حج و زیارت
صنایع مس شهید باهنر
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
بانک مسکن